TILLBAKA

Om du vill dela ”Tidningsdrake” är länken


Pred 3:11 ”Oöverskådlig tid har han [Gud] lagt i deras [människornas] hjärta.”

Kommentera

Ditt namn

Skriv ”Tidningsdrake” för att bekräfta att du inte är ett elakt program.